Privacyverklaring

Uw persoonsgegevens in vertrouwde handen

RentAccent, onderdeel van Amphebia Internet Solutions, gevestigd aan Ambachtsweg 11C, 2964 LG Groot-Ammers, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
 

Persoonsgegevens die wij verwerken

RentAccent verwerkt uw persoonsgegevens indien u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  1. Voor- en achternaam
  2. Telefoonnummer
  3. E-mailadres
  4. Alle overige informatie die u invult in het vrije invoerveld

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar.
 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

RentAccent verwerkt persoonsgegevens voor het/de volgende doel(en):

  1. Om contact op te nemen indien er een contactverzoek heeft plaatsgevonden
  2. Om onze dienstverlening te kunnen uitvoeren, bijvoorbeeld in het geval van een bestaande klantrelatie

Geautomatiseerde besluitvorming

RentAccent neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van RentAccent) tussen zit.
 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

RentAccent bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: voor- en achternaam, e-mailadres en telefoonnummer worden bewaard tot maximaal 12 maanden nadat het contact ten uitvoer is gekomen. In geval van een klantrelatie bewaren wij de gegevens zolang de belastingwet dat vereist.


Delen van persoonsgegevens met derden

RentAccent verstrekt uitsluitend aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
 

Cookies of vergelijkbare technieken die wij gebruiken

De website van RentAccent gebruikt functionele cookies. Ook kan de website gebruik maken van Google Analytics (geanonimiseerd). Een cokie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.
 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast hebt u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door RentAccent en hebt u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een andere, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@rentaccent.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

RentAccent wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.
 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen (SSL)

RentAccent neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Zo maakt de website gebruikt van een beveiligde verbinding via SSL. Als u de indruk hebt dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met info@rentaccent.nl.

Vragen? Neem contact op